Personen- en familierecht
– echtscheiding
– verbreking samenleving
– alimentatie
– omgang
– erkenning en gezag
– ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
– bewind, mentorschap en curatele

Contracten
– geschillen opdrachten, overeenkomsten, algemene voorwaarden
– opstellen en check overeenkomsten en algemene voorwaarden

Faillissementen
– curator faillissementen
– werknemer en faillissement
– onderneming en faillissement
– schuldeiser

Schuldsaneringsregelingen
– minnelijke schuldregeling – Msnp
– wettelijke schuldsaneringsregeling – Wsnp (begeleiding naar Wsnp, geschillen in Wsnp, hoger beroep)

Arbeidsrecht
– beëindigingsovereenkomst
– ontslag op staande voet
– concurrentiebeding
– ontbinding overeenkomst

Aansprakelijkheden
– onrechtmatige daad
– bestuurdersaansprakelijkheid
– onroerend goed – verborgen gebreken

Huurrecht
– opstellen huurovereenkomst
– ontbinding huurovereenkomst (huurachterstand, overlast)
– geschillen verhuurder en huurder (huurprijs, achterstallig onderhoud)

Sport & Recht
– sportorganisatiestructuur (verenigingsrecht)
– arbeidsverhoudingen in de sport
– aansprakelijkheid
– tuchtrecht